Possessiva pronomen

 
 
      Possessiva pronomen 1 (Possess betyger äga)
      Formen visar att något tillhör någon
      Klicka på Start och lyssna.
      Klicka på meningen för att lyssna igen.