Skriv frågor

 
 
  Verb i presens
  Läs meningarna i övningen. Skriv om dem till frågor.
  Exempel: Man tittar med sina ögon.   Vad tittar man med?