Möte med sjukvården

 
  Ordkunskap – vanliga ord inom sjukvården 1
  Klicka på orden och säg dem. Titta i ditt lexikon för att se vad orden betyder.