Verb:  Prata eller pratar?

 Verb i infinitiv och presens - 1
 Fyll i rätt form av orden inom parentes ( ).
 Orden står i sin grundform (infinitiv) och du ska skriva in dem i nutidsform (presens).