Personliga pronomen. (objektsform)

 Personliga pronomen (objektsform)
 Skriv rätt ord (pronomen) i luckorna.
 Välj från: mig - dig - honom - henne - den - det - oss - er - dem