Personliga pronomen - objektsform

 Klicka på Starta och lyssna.
 Klicka på meningen för att lyssna igen.