Personliga pronomen.

 Skriv rätt ord (pronomen) i luckorna.
 Välj från: jag - du - han - hon - den - det - vi - ni - de