Hjälpverb

 
Skriv rätt ord (hjälpverb) på raderna.
Välj bland följande ord: får, kan, vill, brukar, måste, ska, behöver.
Observera! Ibland finns det flera svar som passar.
 
  Exempel:
  Anna vill åka hem till Zimbabwe på besök, men först måste hon spara pengar.
  Anna vill åka hem till Zimbabwe på besök, men först behöver hon spara pengar.
  Anna vill åka hem till Zimbabwe på besök, men först vill hon spara pengar.
  Anna vill åka hem till Zimbabwe på besök,, men först ska hon spara pengar.