Datum - ordningstal

  Titta på datumen nedan. Skriv dem med bokstäver.

  Exempel: 10/9 = den tionde i nionde