Välkommen
 
   
 
 
 

 

Credits

 

 

  Projektledare: Monica Mohlin-Sjödin
AnneLi Avenäs
     
  Kursinnehåll:

Monica Mohlin-Sjödin
Elisabet da Rocha

     
 

Flashanimationer,
webbutveckling
och grafik:

Göran Palmquist
Martin Granlund

     
  Tack till:

De sfi-lärare runt om i Sverige som kommit med respons och goda råd i kursutvecklingen.

De elever på Marieborgs folkhögskola i Norrköping som lånat ut sina röster.

Anita Lindborg som samordnat översättningarna och alla andra som hjälpt till med översättningarna.

Övriga på CFL som på olika sätt bistått i arbetet