Grammatik

 

Förklaringar och övningar

 

 

tillbaka till A
tillbaka till B
tillbaka till C
tillbaka till D

 

1. Substantiv

 

   
 

2. Adjektiv

 

   
 

3. Verb

 

   

4. Pronomen

 

   
 

5. Adverb

 

   

6. Prepositioner

 

   

7. Konjunktioner

 

   
 

8. Räkneord

 

   
 

9. Interjektioner

 

   
   

 

 

 

   

Satsgrammatik och ordföljd

   
     
       
 

Ordföljd

 

   
 

Test