Diagram 3, cirkeldiagram

Diagramfrågor för C-nivån

 

 


 
 

  Ett cirkeldiagram visar delar av en helhet.
  Helheten är alltid 100 procent.

  I en skolklass så är det 25 elever (100%).
  Det är 14 killar och 11 tjejer.

  14 killar /25 =0,56
  Det är 56% (56/100)

 


fråga 1

Hur många procent är killar?

A 44 %
B 56 %
C 100 %


fråga 2

Vad stämmer?

A Det är fler killar än tjejer.
B Det är fler tjejer än killar.
C Det är lika många killar och tjejer.

 


Tusen personer fick svara på en fråga.
 

fråga 3

Hur många personer svarade på frågan?

A 50 procent
B 100 stycken
C 1 000 stycken


fråga 4

Hur många procent svarade ja?

A 10 %
B 40 %
C 50 %


fråga 5

Vilket svar gav de flesta?

A ja
B nej
C vet inte

fråga 6

1 000 personer svarade. Hur många är hälften?
Hur många personer svarade "ja"?

A 50 st
B 400 st
C 500 st

 


En grupp elever fick svara på en enkät efter kursen.
 


fråga 7

Vad svarade den största gruppen?

A Ej nöjd
B Ganska nöjd
C Mycket nöjd


fråga 8

Vilken grupp är näst störst?

A Ej nöjd
B Ganska nöjd
C Mycket nöjd

 


Gurans frukt

Gurans fruktaffär redovisar följande siffror
för första kvartalet. Siffrorna visar vikt i kilo.


fråga 9

Vilken månad är försäljningen av päron minst?

A januari
B februari
C mars


fråga 10

Hur stor var apelsinförsäljningen i februari?

A 450 kg
B 500 kg
C 600 kg