Diagram

Diagramfrågor för C-nivån
 


 Världens högsta byggnader

fråga 1

Vilken byggnad är högst?

A Burj Khalifa
B Makkah Clock Royal Tower
C Taipei 101


fråga 2

Vilken byggnad är näst högst?

A CTF Finance Centre
B Shanghai Tower
C Burj Khalifa


fråga 3

Vilken byggnad är lägst, av dem du ser här?

A Taipei 101
B CTF Finance Centre
C Burj Khalifa


fråga 4

Hur hög är den högsta byggnaden?

A 509 meter
B 632 meter
C 828 meter


 
 
  Hur läser man stapeldiagram?

  Vad är-X axel och Y-axel?
  Det finns en X-axel och en Y-axel.
  X-axeln visar kategorierna,
  här (ja, nej och vet inte)
  Y-axeln visar relevanta värden, här (0-600)
 


fråga 5

Vilken färg har X-axeln?

A blå
B röd
C vit


 

fråga 6

Hur många personer svarar "ja"?

A 150
B 300
C 500


fråga 7

Hur många personer svarar "vet ej"?
(ej betyder inte)

A 150
B 300
C 500

 


Här ser du ett diagram på världens länder i storleksordning i kvadratkilometer (km2).

fråga 8

Vilket land är näst störst?

A Ryssland
B Kanada
C Algeriet


fråga 9

Hur stor yta, ungefär, har Brasilien?

A 8 000 000 km2
B 8 200 000 km2
C 10 000 000 km2


fråga 10

Hur många länder har en yta som är större än 8 miljoner km2?

A fyra
B fem
C sex