Ines

Ines bor i Alby.
Hon är gift.
Ines är 26 år.
Hon kommer från Colombia.
Hon talar spanska.
Ines studerar svenska.
Skolan ligger i Tumba.

 

1. Kommer Ines från Tumba?

Ja
Nej
   

2. Pratar hon spanska?

Ja
Nej
   

3. Studerar hon svenska?

Ja
Nej
   

4. Arbetar Ines i Colombia?

Ja
Nej
   

5. Är Ines ogift?

Ja
Nej
   

Se svaren