Frågor om samtalet med vårdcentralen

 
 
  I den förra övningen hörde du Rebecka beställa tid på vårdcentralen, men förstod du allting?
  Besvara frågorna nedan.
 
 

Frågor