Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 8              
 
 
 

 

Futurum
Välj ett passande uttryck i följande meninger.
Markera de alternativ som passar. Ibland kan det finnas mer än ett rätt alternativ.