Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 5 Övning 6 Övning 7 Övning 8 Övning 9            
 
 
 

 

Minnen - Läs- och hörförståelse

Lyssna på texten och besvara sedan frågorna.
De ord som är understrukna får du en förklaring till om du klickar på dem.