Credits


Projektledare:

Monica Mohlin-Sjödin
AnneLi Avenäs

Innehåll:
Anita Ljunglöf, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand
Monica Mohlin-Sjödin, CFL
AnneLi Avenäs, CFL
Eva Engmér-Nyberg, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand

Flashanimationer, webbutveckling och grafik:
Martin Granlund
Göran Hannell
Jeff Forssell

Ljud- och filmtekniker:
Inge Bergkvist

Röster och skådespelare:
Anita Ljunglöf, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand
Eva Engmér-Nyberg, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand
Eva Kallberg, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand
Eva Falk, Kommunal vuxenutbildning, Härnösand
Monica Mohlin-Sjödin, CFL
AnneLi Avenäs, CFL
Nils Nählinder, CFL
Håkan Nilsson, CFL
Henrik Swedbäck, CFL
Ingrid Andersson-Pavlasevic, CFL
Lena Svedjeholm, CFL
Jeff Forssell, CFL
Marie Norberg, CFL
Inge Bergkvist, CFL
Helen Hellberg, CFL
Två anonyma invandrare
Några elever på Marieborgs folkhögskola i Norrköping.

Tack till:
Andra kolleger på CFL som på olika sätt har bidragit.
Övriga personer som har bidragit på något sätt.