Vilket ord hör du? – Lyssna och skriv! Å


fråga 1

Klicka på "lyssna" och skriv ordet i rutan.


fråga 2


fråga 3


fråga 4


fråga 5


fråga 6


fråga 7


fråga 8


fråga 9


fråga 10


fråga 11


fråga 12


fråga 13


fråga 14


fråga 15


fråga 16


fråga 17


fråga 18


fråga 19


fråga 20