Vilket ord hör du? – Lyssna och skriv!


fråga 1

Klicka på "lyssna" och skriv ordet i rutan.


fråga 2


fråga 3


fråga 4


fråga 5


fråga 6


fråga 7


fråga 8


fråga 9


fråga 10


fråga 11


fråga 12


fråga 13


fråga 14