Tio Starka verb

 
    Presens (nu) Preteritum (då) Perfekt (slut)
  Ex. är var har varit
  1. gör har gjort
  2. äter har ätit
  3. drack har druckit
  4. förstår förstod har
  5. säger har sagt
  6. ger har givit
  7. går har
  8. skriver har skrivit
  9. var varit
  10. fick har


Skriv egna meningar med varje verb.

T.ex. Jag var hemma i går.