Tio starka verb

 
 
    Presens (nu) Preteritum (då) Perfekt (slut)
    Ex.    är

    var

   har varit
         
  1. gjorde har gjort
  2.  äter åt har
  3. dricker har druckit
  4. förstår har förstått
  5. säger har sagt
  6. gav har givit
  7. går har gått
  8. skriver har skrivit
  9. var har varit
  10. får har fått

 
Skriv egna meningar med varje verb.
T.ex. Jag såg på TV igår.