Verb

 

Starka – oregelbundna

tillbaka

imperativ infinitiv presens preteritum perfekt
var att vara är var har varit
ha att ha har hade har haft
gör att göra gör gjorde har gjort
att gå  går gick har gått
att få får fick har fått
kom att komma kommer kom har kommit
skriv att skriva skriver skrev har skrivit
ät att äta äter åt har ätit
drick att dricka dricker drack har druckit
säg att säga säger sa har sagt
att kunna kan kunde har kunnat
se att se ser såg har sett
att ska ska skulle har skolat
ge att ge ger gav har givit (gett)
förstå att förstå förstår förstod har förstått
att vilja vill ville har velat