Verb

 

Regelbundna verb

Grupp 2

tillbaka

 

imperativ

infinitiv

presens

preteritum

perfekt

ring att ringa ringer ringde har ringt
stäng att stänga stänger stängde har stängt
skölj att skölja sköljer sköljde har sköljt
bygg att bygga bygger byggde har byggt
ställ att ställa ställer ställde har ställt
dröm att drömma drömmer drömde har drömt
rym att rymma rymmer rymde har rymt
beställ att beställa beställer beställde har beställt
fyll att fylla fyller fyllde har fyllt
hör att höra hör hörde har hört
kör att köra kör körde har kört
lär att lära lär lärde har lärt
rör att röra rör rörde har rört
hyr att hyra hyr hyrde har hyrt

 

 

Grupp 2 b

         
läs att läsa läser läste har läst
rök att röka röker rökte har rökt
åk att åka åker åkte har åkt
möt att möta möter mötte har mött
tänk att tänka tänker tänkte har tänkt
lek att leka leker lekte har lekt
stek att steka steker stekte har stekt
blås att blåsa blåser blåste har blåst
byt att byta byter bytte har bytt
väck att väcka väcker väckte har väckt
hjälp att hjälpa hjälper hjälpte har hjälpt
sköt att sköta sköter skötte har skött
tyck att tycka tycker tyckte har tyckt

 

 

Grupp 3

         
bo att bo bor bodde har bott
att må mår mådde har mått
klä att klä klär klädde har klätt
ro att ro ror rodde har rott
tro att tro tror trodde har trott
fly att fly flyr flydde har flytt
sy att sy syr sydde har sytt