Vilken verbform?  Skriv rätt form i rutan?

 

göra
– Vad har du gjort idag?

1. – Jag har inte någonting idag.
2. – Vad du klockan två?
– Hurså?
– Jag ringde dig men du svarade inte.
3. – Måste man berätta allt som man ?
4. – Förresten, vad har du ?
Vad menar du med "inte någonting"?

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ha
5. – Har du mässlingen?
6. – Nej det jag inte.
– Har du?
7. – Ja, jag det när jag var liten.

 

 
     
 

ta
8. – Har du din medicin?
9. – Ja, jag den i morse.
10. – Hur många dagar ska du den?
– i 10 dagar.