Vilken verbform?

 

vara
– Vad är det här?
1. – Det min medicin.
– Är den bra?
2. – Jag vet inte. Den ska bra, säger läkaren.
3. – Hur länge har du sjuk egentligen?
4. Jag vet inte. Men jag frisk förra året.
 

     
 

skriva
5. – Vem har den här lappen.
6. – Det har mamma. Hon den i morse.
– Varför då?
7. – ett sms och fråga henne!

 

 
 

kunna
– Varför kom du inte i går?
8. – Jag inte komma.
9. – Ja, men du väl ha ringt och sagt det.
– Ja, ok
10. – du komma i morgon?