Substantiv

 

 

tillbaka

 

Vad är ett substantiv?

Ett substantiv är

  • en sak, föremål
  • något som man kan räkna, en hund, flera hundar

     

Olika substantiv

Egennamn

Namn på personer, platser mm: Eva, Stockholm, Huddinge

Artnamn

Namn på olika saker: en pojke, en sjö, ett äpple

Ämnesnamn

guld, plast, vatten, socker

Kollektiva substantiv

Orden har singular form men betecknar flertal t.ex. folk, personal, förening...

Abstrakta substantiv

Till denna grupp hör ord som man inte kan ta på. De betecknar egenskaper och tillstånd t.ex. Kärlek, frihet, intresse

Motsatsen är konkreta substantiv, vilka betecknar saker som man kan ta på och uppfatta med de fyra sinnena. (se, höra, lukta och känna) Till exempel: en båt, ett hus, bröd...

 

Genus – en och ett

Det finns en-ord och ett-ord.

En-orden är vanligast och står för ca 80% av alla ord.

en bok     ett hus

När man lär sig nya substantiv är måste man också lära sig om det är en-ord eller ett-ord.