Substantiv: Plural - en blomma, flera blommor

Fyll i rätt form!

Fyll i alla rutor och kicka på "Rätta"     Hjälp!
 
  1. en blomma      många

2. en flicka            flera

3. en pojke             flera

4. en stol             många

5. en tavla              flera

6. en fåtölj             två

7. en telefon         två

8. en bil               många

9. en klocka             tre

10. en penna           fyra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substantiv

 

 

Tillbaka

 

Numerus – Singular och plural

Substantiv kan beteckna en eller flera.

  SINGULAR

en katt

 

PLURAL

flera katt-er

 

 

 

 

Ett substantiv får en ändelse som talar om att det är flera.

Det finns olika ändelser: -ar, -or, -er och -n

Man kan dela upp substantiven i olika grupper. Varje grupp har olika ändelser.

I de tre första grupperna finns bara en-ord.

 

Grupp 1  -or

Denna ändelser får alla substantiv som slutar på bokstaven A.

en flicka     flera flickor

en penna    flera pennor

en tårta    flera ....

 

Grupp 2  -ar

en bil      flera bilar

en stol   flera stolar

en tidning   flera .....

 

Grupp 3  -er

I denna grupp finns många utländska ord som har betoning i slutet av ordet.

en telefon  flera telefoner

en gitarr    flera gitarrer

en bank   flera ...

 

En del ord i denna grupp får också "omljud" – en annan vokal i plural.

en stad     flera städer

en broder  flera bröder

en fot       flera ....

 

Grupp 4  -n

Hit hör ett-ord som slutar på vokal (E, I, O...)

ett äpple    flera äpplen

ett hjärta   flera hjärtan

ett häfte   flera ...

 

Grupp 5  ingen ändelse

Många ett-ord har ingen ändelse.

ett träd   flera träd

ett ägg   flera ägg

ett hus   flera ...

 

Övriga ord och undantag

 

Tillbaka