Substantiv

 

 

tillbaka

 

Numerus – Singular och plural

Substantiv kan beteckna en eller flera.

  SINGULAR

en katt

 

PLURAL

flera katt-er

 

 

 

 

Ett substantiv får en ändelse som talar om att det är flera.

Det finns olika ändelser: -ar, -or, -er och -n

Man kan dela upp substantiven i olika grupper. Varje grupp har olika ändelser.

I de tre första grupperna finns bara en-ord.

 

Grupp 1  -or

Denna ändelser får alla substantiv som slutar på bokstaven A.

en flicka     flera flickor

en penna    flera pennor

en tårta    flera ....

 

Grupp 2  -ar

en bil      flera bilar

en stol   flera stolar

en tidning   flera .....

 

Grupp 3  -er

I denna grupp finns många utländska ord som har betoning i slutet av ordet.

en telefon  flera telefoner

en gitarr    flera gitarrer

en bank   flera ...

 

En del ord i denna grupp får också "omljud" – en annan vokal i plural.

en stad     flera städer

en broder  flera bröder

en fot       flera ....

 

Grupp 4  -n

Hit hör ett-ord som slutar på vokal (E, I, O...)

ett äpple    flera äpplen

ett hjärta   flera hjärtan

ett häfte   flera ...

 

Grupp 5  ingen ändelse

Många ett-ord har ingen ändelse.

ett träd   flera träd

ett ägg   flera ägg

ett hus   flera ...

 

Övriga ord och undantag

 

tillbaka