Pronomen: Subjektsform

 
  1. Boris har en syster. bor i Danmark.
 

 

2. Maria har en bror. bor i Jönköping.
 

 

3. Hassan har två katter. heter Fritz och Zeke.
 

 

4. Maria har en bil. har gått 20 000 mil.
 

 

5. –Tyvärr, kontoret är stängt: får komma i morgon.