Personliga pronomen

 


Vad gör han?

 

Personliga pronomen motsvarar en person, men de ersätter också vanliga substantiv.

 

tillbaka

 

Vad gör Olle?

Han sover

– Vad kostar en en biobiljett?

Den kostar 90 kronor.

 

Ett pronomen ser olika ut om det är subjekt eller objekt i en mening.

Ett subjekt är personen (eller saken) som gör något. Ett subjekt hör i hop med verbet. Ett objekt är en sak eller en person som också finns med i meningen.

 

 

Jag ringer till mamma.

Jag är subjekt. "Mamma" är objekt.

Mamma ringer till mig.

Mamma är subjekt. "Mig" är objekt. Det är alltså mamma som gör något.

Personliga pronomen

 
    Singular    
Subjekt Objekt
1: person jag mig
2: pers. du dig
3: pers. han honom
3: pers. hon henne
3: pers. den, det den, det
  man en
  Plural    
1: pers. vi oss
2: pers. ni er
3: pers. de dem

 

 

Exempel:

– Har du pratat med chefen om semestern?

Jag ska prata med honom i morgon. Han vill också prata med mig.

 

– Har ni sett Adam och Eva?
– Nej, vi har inte sett dem. Lever de?
– Det är en film?
– Nej, den har vi inte sett?

 

Övningar

Vilket ord är ett pronomen?

Välj rätt pronomen!