Adjektiv

 

 

tillbaka

 

Komparation

dyr

 

dyrare

 

dyrast

 

Att komparera adjektiv

Compare på engelska betyder jämföra. När man jämför två eller flera saker så visar adjektivet det.

 

Boken kostar 300 kronor.

Pennan kostar 40 kronor.

Boken är dyrare än pennan.

 

Vi jämför vad de kostar.

40 kr 300 kr 600 kr
 

Boken är dyrare än pennan.

Lampan är dyrare än boken.

Lampan är dyrast.   (av alla varor här och nu)

Boken är billigare än lampan.

Pennan är billigare än boken.

Pennan är billigast.

 

Adjektiven har tre former

grundform, komparativ och superlativ

Komparativ använder man när man jämför två saker och superlativ uttrycker den egenskap som är mest eller minst vid tillfället.

grundform

 

  komparativ

  - are

  superlativ

  -ast

dyr
billig
glad
kort
fin
ny
  dyrare
  billigare
  gladare
  kortare
  finare
  nyare
  dyrast
  billigast
  gladast
  kortast
  finast
  nyast
 

 

vacker
ledsen
  vackrare
  ledsnare
  vackrast
  ledsnast

 

 

 

inte regelbundna

 
lång
stor
liten
bra
dålig
gammal
ung
  längre
  större
  mindre
  bättre
  sämre
  äldre
  yngre
  längst
  störst
  minst
  bäst
  sämst
  äldst
  yngst

 

Övning

Komparera adjektiv

tillbaka