Ordkunskap test 2

12  frågor


fråga 1

Vi vet inte vad som kommer att hända så vi ______.

A hävdar
B spekulerar
C döljer


fråga 2

Nu har vi väntat i 20 minuter. Jag hoppas att Göran ____ snart, annars kommer vi försent till filmen.

A bio
B anför
C dyker upp


fråga 3

Polisen frågar om mannen har varit på brottsplatsen. Mannen säger att han är oskyldig och att han varit hemma, men han kan inte _____ det.

A styrka
B dölja
C behagfull


fråga 4

Benny har rullstol. Han är ____ i höften.

A oense
B förlamad
C ständig


fråga 5

När demonstranterna böra kasta sten måste polisen ___.

A stupa
B utse
C ingripa


fråga 6

Vi måste _____ någon som ansvarar för kassan. Vem tycker ni att vi ska välja?

A utse
B myndig
C prägla


fråga 7

Elvira är inte så _______ direkt. Hon förstår ju ingenting.

A nyckfull
B begåvad
C lättsinnig


fråga 8

Du får inte gå in där. Det ___ ett möte.

A pågår
B behärskad
C spinner


fråga 9

Mötet var ______ av optimism. Alla var väldigt positiva.

A begränsat
B ensidigt
C präglat


fråga 10

Jag ___ mig över hur många som faktiskt klarar sin ekonomi.

A förundrar
B begriper
C mångsidig


fråga 11

– Kan jag få en kalasburgare?
– Javisst, men det ____ fem minuter. Är det ok?

A väntar
B dröjer
C pågår


fråga 12

Mormor är mycket ______ nu. Man vet aldrig vad hon ska hitta på.

A ensidig
B nyckfull
C ägna sig åt