Diagram 4

Diagramfrågor för C-nivån

 


År 2014 kom totalt 19,9 miljoner utländska besökare till Sverige, turister, affärsresenärer m.m.

Här ser du ett diagram som visar antalet besökare.
Siffrorna visas i antalet miljoner.


fråga 1

Från vilket land kom flest turister detta år?

A Finland
B Norge
C Övriga länder


fråga 2

Ungefär hur många besökare kom från Danmark?

A Två miljoner
B Tre och en halv miljon
C Fyra miljoner

 


I en undersökning frågade man 300 personer.fråga 3

Ungefär hur många var kvinnor?

A 100 stycken
B 150 stycken
C 300 stycken


fråga 4

Den största åldersgruppen var mellan:

A 21-35 år
B 36-50 år
C 51-65 år

 


 
 

  Favoritfärg
  En grupp personer fick i en klädaffär besvara
  frågan vilken färg som är deras favoritfärg.
  Man frågade hundra personer.

 


fråga 5

Hur många personer undvek att svara? - (svarade inte)

A Ingen
B Alla
C Hälften

 

 
   Gurans frukt

  I detta stapeldiagram ser vi försäljningen av frukt
  för det första kvartalet.
 


fråga 6

Vilken frukt är populärast i detta sammanhang?

A apelsin
B banan
C äpple


fråga 7

I vilken månad är försäljningen av päron lägst?

A januari
B februari
C mars


fråga 8

När är apelsinförsäljningen högst?

A januari
B februari
C mars


 

 

  Energiförbrukning

  I en villa kan kostnaderna för uppvärmningen se ut ungefär så här.

  Staplarna visar kostnaden i procent av hela året.

 


fråga 9

När blir energikostnaderna dyrast?

A På våren
B På sommaren
C På vintern


fråga 10

Vad stämmer – Vilket svar är rätt?

A Temperaturen är högre i januari och därför går det åt mest energi då.
B Förbrukningen minskar på sommaren.
C Förbrukningen är större i november än i februari för bränslet är dyrare då.