Diagram 2

Diagramfrågor för C-nivån

 

 

Hur kommer man till jobbet?

På ett företag frågade man de anställda
hur de kom till jobbet?

fråga 1

Vilket är det vanligaste färdsättet?

A Buss eller tåg
B Bil
C Att gå


fråga 2

Hur många åker bil?

A 10
B 13
C 15


fråga 3

Vilket alternativ är rätt?

A Det är fler som cyklar än som kör bil.
B Det är fler som kör bil än som cyklar.
C Det är färre som kör bil än som cyklar.


fråga 4

Hur många anställda svarade på frågan?

A 25
B 50
C Ingen


 
  Betyg i klassen

  I ämnet matematik hade en klass följande betyg.
 

fråga 5

Vilket betyg var vanligast?

A Betyget A
B Betyget B
C Betyget C

fråga 6

Vilket är det högsta betyget?

A Betyget A
B Betyget B
C Betyget C


fråga 7

Hur många hade betyget F?

A Ingen
B En elev
C Två elever

 


Försäljning av stolen Beppo

Ett företag säljer möbler. Den sköna stolen Beppo är en storfavorit.
Här ser vi vårens försäljning i ett stapeldiagram.

 

fråga 8

I vilken månad var försäljningen bäst?

A I januari
B I mars
C I maj


fråga 9

Hur många stolar färre såldes i februari jämfört med januari?

A 20
B 30
C 50


fråga 10

Med hur många stolar ökade försäljningen från april till maj?

A 10
B 15
C 75