Test i grammatik för B-nivån

30 frågor – ett alternativ är rätt.


fråga 1

Stor eller liten bokstav?

A haN JoBBar.
B Han Jobbar.
C Han jobbar.

 


fråga 2

Var är det punkt?

A Kursen. Börjar på måndag.
B Kursen börjar på måndag.
C Kursen börjar. På måndag.

 


fråga 3

Ordföljd

A Han på måndag kommer.
B Han kommer på måndag.
C Kommer på måndag han.

 


fråga 4

Ordföljd

A Han röker mycket.
B Han mycket röker.
C Röker mycket han.

 


fråga 5

Är eller inte är?

A Vi studerar.
B Vi är studerar.
C Vi studerar är.

 


fråga 6

Verb: Vilken verbform ska det vara efter hjälpverb?

A Olle vill studera.
B Olle vill studerar.
C Olle vill studerade.

 


fråga 7

Frågeordföljd

A Du mår bra?
B Mår du bra?
C Bra du?

 


fråga 8

Substantiv: obestämd eller bestämd form.
Olle har en hund.

A Den hund heter Laban.
B Hunden heter Laban.
C En hunden heter Laban.

 


fråga 9

Adjektivböjning

A Sofia har fin strumpor.
B Sofia har fint strumpor.
C Sofia har fina strumpor.

 


fråga 10

Preposition eller inte preposition?

A Olle träffar en kompis.
B Olle träffar med en kompis.
C Olle träffar till en kompis.

 


fråga 11

Hem eller hemma?

A Han är inte hemma.
B Han är inte hem.
C Han är inte till hem.

 


fråga 12

Ordföljd

A Eva kan inte komma.
B Eva inte kan komma.
C Eva kan komma inte.

 


fråga 13

Pronomen: Kalle har en flickvän.

A Han gillar hon.
B Han gillar henne.
C Honom gillar hon.

 


fråga 14

Adjektivböjning

A Vi äter turkisk mat.
B Vi äter turkiskt mat.
C Vi äter turkiska mat.

 


fråga 15

Tycker om / tycker om att

A Sofia tycker om att pizza.
B Sofia tycker om äta pizza.
C Sofia tycker om pizza.

 


fråga 16

Eva går i skolan. Hon studerar.

A Den är rolig.
B Det är roligt.
C Den är roligt.

 


fråga 17

Ordföljd: Var placerar du "inte"?

A Jonas mår bra inte.
B Jonas inte mår bra.
C Jonas mår inte bra.

 


fråga 18

Gå hem eller gå till hem?

A Han går till hemma.
B Hon går till hem.
C Hon går hem.

 


fråga 19

Vilken verbform?

A Vad har du göra i helgen?
B Vad har du gjorde i helgen?
C Vad har du gjort i helgen?

 


fråga 20

Vad är rätt?

A Hon glad.
B Hon är glad.
C Glad hon är.

 


fråga 21

Pronomen:
Jag har ett problem.

A Du måste hjälpa mig.
B Du måste hjälpa sig.
C Du måste hjälpa jag.

 


fråga 22

Substantiv: Vilken pluralform?
Eva behöver en penna.

A Hon köper tre pennor i butiken.
B Hon köper tre pennan i butiken.
C Hon köper tre pennar i butiken.

 


fråga 23

Adjektiv och substantiv.
Vad är rätt?

A Kalle äter en varm korv.
B Kalle äter en korv varm.
C Kalle äter varm en korv.

 


fråga 24

Pronomen
Madonna besöker sin bror.

A Hon bror bor i USA.
B Hennes bror bor i USA.
C Bror hon bor i USA.

 


fråga 25

Ordföljd

A Lisa kan inte jobba på lördag.
B Lisa inte kan jobba på lördag.
C Lisa på lördag inte kan jobba.

 


fråga 26

Ordföljd

A I morgon du?
B Vad ska du göra i morgon?
C Vad du göra i morgon?

 


fråga 27

En sats måste ha subjekt och verb.

A Karl har en telefon men inte bra.
B Karl har en telefon men den inte bra.
C Karl har en telefon men den är inte bra.

 


fråga 28

Vilken verbform?

A Vad göra du i går?
B Vad gör du igår?
C Vad gjorde du igår?

 


fråga 29

Ordföljd
Olle jobbar. Han slutar klockan fem.

A Sedan går han hem.
B Sedan går hem han.
C Sedan han går hem.

 


fråga 30

Vilken verbform?

A Sara ska jobbar på lördag.
B Sara ska jobba på lördag.
C Sara ska jobbade på lördag.