50/50

Test i grammatik för B-nivån

30 frågor – ett alternativ är rätt.

 

 

fråga 1

Infinitiv eller presens efter hjälpverb?

A Maria kan inte komma ikväll.
B Maria kan inte kommer ikväll.


fråga 2

Verb eller substantiv?

A Hon jobbar i en affär.
B Hon jobbet i en affär.


fråga 3

Ska man böja adjektiv?

A Huset är stor.
B Huset är stort.


fråga 4

Ordföljd

A Igår mamma jobbade.
B Igår jobbade mamma.


fråga 5

Obestämd eller bestämd form?

A Malin har en katt.
B Malin har en katten.


fråga 6

Skriv "inte" på rätt plats.

A Mamma är inte hemma.
B Mamma inte är hemma.


fråga 7

Ordföljd

A Turkiet har 78 miljoner invånare.
B Turkiet invånare 78 miljoner har.


fråga 8

Interpunktion

A Mamma kommer klockan sju.
B Mamma kommer. klockan sju.


fråga 9

Hem eller till hem?

A Amanda studerar. Sedan går hon hem.
B Amanda studerar. Sedan går hon till hem.


fråga 10

Är eller inte?

A Pappa trött.
B Pappa är trött.


fråga 11

Var ska man placera adjektivet?

A Erik har en stor lägenhet.
B Erik har en lägenhet stor.


fråga 12

Ordföljd i frågor.

A Du jobbar?
B Jobbar du?


fråga 13

Obestämd eller bestämd form efter genetiv?

A Saras familjen har en hund.
B Saras familj har en hund.


fråga 14

Stor eller liten bokstav?

A Malin läser tidningen.
B MaLin Läser Tidnigen.


fråga 15

Preposition eller inte?

A Malin går jobbet.
B Malin går till jobbet.


fråga 16

En mening måste ha subjekt.

A Mamma kommer hem. Klockan elva sover.
B Mamma kommer hem. Klockan elva sover hon.


fråga 17

Är i svenska?

A Sofia är jobbar.
B Sofia jobbar.


fråga 18

Trivs är ett verb.

A Pappa är trivs på jobbet.
B Pappa trivs på jobbet.


fråga 19

I lördags eller på lördag?

A Mamma kommer på lördag.
B Mamma kommer i lördags.


fråga 20

Ordföljd

A Klockan kronor 500 kostar.
B Klockan kostar 500 kronor.


fråga 21

Har eller är?

A Mammas syster har 38 år.
B Mammas syster är 38 år.


fråga 22

Träffa eller träffa med?

A Mamma ska träffa Ann-Sofie på lördag.
B Mamma ska träffa med Ann-Sofie på lördag.


fråga 23

Ordföljd

A Pappa handlar mat. Sedan han går hem.
B Pappa handlar mat. Sedan går han hem.


fråga 24

Gillar...

A Pappa gillar läsa.
B Pappa gillar att läsa.


fråga 25

Välj rätt verbform.

A Kalle köpa en tidning.
B Kalle köper en tidning.


fråga 26

Genetiv

A Malin syster heter Ylva.
B Malins syster heter Ylva.


fråga 27

Jobbar eller jobbet?

A Malin går till jobbet.
B Malin går till jobbar.


fråga 28

Ordföljd i frågor.

A Studerar du?
B Du studerar.


fråga 29

Var placerar man "inte"?

A Mamma är sjuk. Hon kan inte jobba idag.
B Mamma är sjuk. Hon inte kan jobba idag.


fråga 30

Är eller har?

A Mamma är glad.
B Mamma har glad.