50/50

Test i grammatik för B-nivån

30 frågor – ett alternativ är rätt.

 fråga 1

Ordföljd i frågor?

A Sara är gift?
B Är Sara gift?


fråga 2

Verb i rätt form. Vilket tempus?

A I går jobbar mamma på kvällen.
B I går jobbade mamma på kvällen.


fråga 3

A Mamma jobbar läkare.
B Mamma är läkare.


fråga 4

Ordföljd

A Pappa börjar klockan nio.
B Pappa klockan nio börjar.


fråga 5

Plural

A Hej, kan jag få två bananer?
B Hej, kan jag få två banan?


fråga 6

Preposition

A Pappa går på bio.
B Pappa går bio.


fråga 7

Man har infinitiv efter hjälpverb.

A Pappa måste städar.
B Pappa måste städa.


fråga 8

Frågeordföljd

A Vad ska du göra i morgon?
B Vad du ska göra i morgon?


fråga 9

Träffar eller träffar med?

A Mamma träffar en väninna.
B Mamma träffar med en väninna.


fråga 10

Var placerar man adjektivet? Kommer det före eller efter substantivet?

A Pappa har en bil grön.
B Pappa har en grön bil.


fråga 11

Skriv "inte" på rätt plats.

A Pappa inte tittar på tv.
B Pappa tittar inte på tv.


fråga 12

Ordföljd för satsadverbialet

A Grannen alltid jobbar.
B Grannen jobbar alltid.


fråga 13

Pappa lämnar barnen på dagis.

A Sedan kommer han tillbaka på eftermiddagen.
B Sedan han tillbaka på eftermiddagen.


fråga 14

Hjälpverb och infinitiv

A Mario kan inte läser.
B Mario kan inte läsa.


fråga 15

Bestämd eller obestämd form?

A Mamma har en röd bil.
B Mamma har en röd bilen.


fråga 16

Ordföljd

A Efter jobbet träffar Anna några kompisar.
B Efter jobbet Anna träffar några kompisar.


fråga 17

Pappa ringer mamma

A och pratar med henne.
B och pratar med hon.


fråga 18

A Mamma gillar italiensk mat.
B Mamma gillar att italiensk mat.


fråga 19

Preposition eller inte?

A Mamma åker Solna.
B Mamma åker till Solna.


fråga 20

A Flickan trivs i förskolan.
B Flickan är trivs i förskolan.


fråga 21

För ... sedan

A Miro kom till Sverige för tre år sedan.
B Miro kom till Sverige för tre år.


fråga 22

Verb eller inte?

A Olle inte gift.
B Olle är inte gift.


fråga 23

Vad är rätt?

A Mamma studerar.
B Mamma är studerar.


fråga 24

Man måste ha samma verbform på båda sidor om "och".

A Mamma sitter och läsa.
B Mamma sitter och läser.


fråga 25

De har en pojke och en flicka.

A Flicka är 4 år och pojke är 2.
B Flickan är 4 år och pojken är 2.


fråga 26

Adjektivets form

A Pappa har ett arabiskt lexikon.
B Pappa har ett arabiska lexikon.


fråga 27

Substantiv har obestämd form efter possessivt pronomen.

A Olle ringer till sin kompis.
B Olle ringer till sin kompisen.


fråga 28

Plural

A Mamma och pappa har två barn.
B Mamma och pappa har två barnen.


fråga 29

A Pappa tycker om leker med barnen.
B Pappa tycker om att leka med barnen.


fråga 30

Det är ingen prepositon "hem".

A De åker hem.
B De åker till hem.