TEST - ORDKUNSKAP
FÖR A-nivån

20 uppgifter – ett alternativ är rätt.

 

 


fråga 1

Anna bor _______.

A i Falun
B Falun


fråga 2

Anna ____ gift med Erik.

A har
B är


fråga 3

Anna och Erik ___två barn.

A har
B är


fråga 4

Barnen ____ Anton och Lovisa.

A heter
B namn


fråga 5

Pappa _____ i en mataffär.

A jobb
B jobbar


fråga 6

Mamma ______ lärare.

A jobba
B är


fråga 7

Mamma ___ buss till jobbet.

A går
B åker


fråga 8

Familjens barn, Anton och Lovisa ____ i skolan..

A går
B har


fråga 9

Anton ___ 10 år.

A har
B är


fråga 10

Lovisa ____ 8 år.

A har
B är


fråga 11

Familjen har en ______.

A en hund
B en häst


fråga 12

___ heter Zumba.

A Den
B Det


fråga 13

Familjen har en ______.

A bil
B bilen


fråga 14

Bilen ___ vit.

A har
B är


fråga 15

Familjen äter middag klockan ______.

A halv sex
B halv sju


fråga 16

Familjen _____ på natten.

A sover
B sängen


fråga 17

Pappa ______ klockan fem på morgonen.

A vakna
B vaknar


fråga 18

Mamma och barnen äter _____ klockan halv åtta.

A frukost
B lunch


fråga 19

Det ______ ute.

A regnar
B snöar


fråga 20

Mamma _____ ut med Zumba.

A går
B hund