Vad handlar familjen
 Svensson idag?

    RÄTT = 1 / FEL = 0