Svenska som andraspråk - gymnasiet

 

 

Övningar

 

 
       
 

Kursplanen omfattar studieteknik, muntliga och skriftliga sammanfattningar av tidningsartiklar. Språkets bruk och byggnad, litteraturläsning, skrivträning och viss datakunskap.

Moment

 

 

 
 

Svenska språket i skrift

I kursen ingår att lära sig föra fram egna åsikter, erfarenheter och iakttagelser på ett sätt som är anpassat till syftet med texten och olika målgrupper. I kursen ingår referatskrivning, sammanställning och kommentarer till facktexter.

 

 

 
  När det gäller sammanfattning av tidningsartiklar, bör man använda referatteknik som finns nedan. Man läser hela artikeln en gång och kanske måste man slå upp vissa nya ord. Därefter stryker man under de meningar och uttryck, som man anser vara viktiga för förståelsen av texten. Dessa understrykningar arbetar man sedan om med egna ord till en väsentligt kortare text utan att man förlorar det viktiga. Det man måste undvika helt är att blanda in egna åsikter i denna sammanfattning.

Den självständiga uppgiften blir sedan att försöka skriva en egen tidningsartikel och försöka efterlikna det klara, ej tolkningsbara tidningsspråket.

För att öva på detta bör man läsa många tidningstexter, så att man vänjer sig vid dess speciella stil att t.ex. förmedla nyheter.
 

 

 
  När det gäller att skriva referat finns det i nedanstående länk Mycket detaljerad beskrivning hur man gör och vad som krävs för ett bra referat.

Sök annars på Google med sökord referatteknik.
 

 

   
 

Stilistik

Du ska kunna anpassa språket till situationen och mottagaren. Språkbehandlingen följer vissa stilmönster och stilnivåer som man visserligen kan bryta emot men då bör man vara medveten om stilbrottet.

Vid romanläsning uppmärksammas författarens språkstil, dvs använder han/hon personifikation, stilistiska figurer, bildspråk?

Mer om detta hittar Du på:

 

   
 

Svenska språket i tal

I kursen ingår muntliga framföranden, dvs hur man presenterar erfarenheter, åsikter, argumenterar för sin sak på ett språk som passar olika syften mottagare. Deltagande i samtal och diskussioner.
 

   
 

Argumentation

Du ska lära Dig att argumentera både i tal och skrift. En del av Nationella
provet brukar ofta handla om någon slags argumentation. Det gäller att inte använda irrelevanta eller felaktiga argument. Du kan även hos motparten lära Dig att känna igen ohållbara argument.

Bra argument kännetecknas av följande: Rimliga eller sannolika argument är oftast underbyggda med fakta, som inte får vara förvrängda. Argument stöder huvudtesen, men den kan också diskuteras genom att flera aspekter tas in i argumentationen.

Du kan läsa vidare om detta och ta del av olika exempel:

   
 

Litteratur

I kursen ingår studier av skönlitteratur (noveller och romaner). Tematisk litteraturläsning om problematik, fenomen och myter som fängslat människor i alla tider och även har aktualitet idag.

 

   
  I läsningen av noveller och romaner ingår att förstå och analysera texterna skriftligt. Med utgångspunkt i läsningen av noveller och dess berättargrepp sammanfattar Du innehållet i dem samt använder Dig av de nyvunna kunskaperna i eget novellskrivande. En bra novell avslutas ofta med en liten ”knorr” d.v.s. något oväntat sker i slutet av storyn. Man behöver inte vara lika klar i sin framställning som i tidningsartiklar utan lite utrymme kan ges för tolkning av texten. Vidare kan man ”måla” med ord i olika beskrivningar av människor och miljöer. Dessutom är det ju fritt att förmedla olika slags känslor i en novell.
 


Författarlexikon över aktuella författare. Tillgång till åtminstone en demoversion över ett antal kända författare.

Till hjälp när Du har läst en roman. Du kan gå in och läsa på länken nedan, för att få hjälp med strukturen av din analys

 

   
 

Språklig orientering

I kursen ingår grammatikstudier, ordbildning, ordkunskap och skillnader mellan talat och skrivet språk.

 

   
 

Språkets bruk och byggnad

Om man är osäker på sin grammatik vad gäller ordklasser och satsdelar kan man träna här:

Första gången ska man skriva in ett användarnamn och ett lösenord, som man sedan använder varje gång man övar på de olika momenten. Du vet säkert själv vilka områden du behöver öva på lite extra.

 

Ordförråd och ordkunskap
kan man träna lite extra

 

Språkriktighet

Ja, hur ska det heta? Ibland är man osäker och då kan man kan ju titta i sina handböcker. Annars kan man försöka här:

I fritext.se finns det även skrivregler.