Studiehandledning A

 

 

Övningar

 

 
  Målet är att eleven ska kunna

 

 
   

Se kursplan på Skolverket

 
 

Läsa

Alfabetisering

 • kunna känna igen bokstäver
 • uttala ljuden rätt
 • kunna skilja på vad bokstaven heter och hur bokstaven låter
 • kunna analysera var i ordet ljudet hörs
 • känna igen gemener och versaler
 • känna igen läsriktningen
 • ljuda enkla stavelser och enstaviga ord och börja knäcka koden
 • lära sig alfabetet
 • känna igen sitt namn på en klasslista
 • kunna läsa sitt namn
 • känna igen siffror; t.ex. bussnummer
 • börja lära sig klockan / hela timmar

 

 
       
 

Tala och förstå

 • berätta, förstå och svara på frågor om dig själv och familjen
 • förstå och använda de vanligaste hälsnings- och artighetsfraserna
 • fungera i klassrummet och i skolsituationen kunna följa en muntlig instruktion
 • berätta om den egna och familjens hälsa
 • förstå och använda några vanliga tidsuttryck
 • kunna skilja på fråga och svar
 • förstå och uttrycka negation
 • börja ta ansvar för sina studier / läxor

 

   
 

Skriva

 • hålla pennan rätt vid skrivning
 • forma bokstäver
 • rätt skrivriktning
 • kunna skriva sitt namn
 • skriva av enstaka ord och några enkla meningar
 • kunna skriva några enstaviga ord (diktamen)
 • med viss hjälp fylla i sina personuppgifter på en vanligt förekommande blankett; t.ex. närvaroblanketten
 • känna igen siffror som symboler och skriva siffrorna.